شرایط کنسلی پروازهای داخلی بر اثر شیوع کرونا

شرایط کنسلی در پروازهای «داخلی» پس از شیوع کرونا | آخرین به‌روزرسانی در 19 اسفند

با توجه به شیوع بیماری کرونا، برخی از شرکت‌های هواپیمایی داخلی بخشنامه‌هایی در خصوص شرایط کنسل کردن بلیط‌های مسیرهای داخلی منتشر کرده‌اند.

خبر مهم

محدودیتهای پروازهای داخلی

 طبق بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری ورود مسافران به جزیره کیش از تاریخ 19 اسفند ماه 1398 تنها برای کیشوندان، کارکنان و خانوادههای دستگاههای ارائهدهنده خدمات دولتی در کیش محدود شده و از ورود مسافران عادی در فرودگاه کیش جلوگیری میشود. در صورت عدم رعایت نکات ذکر شده، مسئولیت عدم پذیرش مسافر و عدم بازگشت وجه بلیت توسط ایرالین به عهده مسافر است. کاربرانی که واجد شرایط مذکور نیستند، می توانند فرم استرداد خود را با توجه به شیوع بیماری کرونا درقسمت استرداد آژانسی که از آن خرید انجام داده اند پرکنند. وجه بلیت این کاربران متعاقبا طبق بخشنامه ایرالین ها استرداد خواهد شد.

شرایط کنسل کردن ایرالین های داخلی طبق بخشنامه های رسمی برای تاریخهای مشخص شده به چه صورت است؟ بلیت هایی که تاریخ خرید و پرواز و همچنین تاریخ ثبت استرداد آنها به شرح زیر باشد بدون جریمه کنسل خواهد شد:

آتا (مسیرهای داخلی(

بلیت هایی که تاریخ صدور آنها قبل از روز ۶ اسفند ماه باشد و تاریخ پرواز آنها بین ۶ اسفند تا 1۵ فروردین است، و استرداد بلیت تا 3 ساعت قبل از پرواز در سایت آژانس ثبت شده باشد، بدون جریمه کنسل میشود.

ایران ایرتور (مسیرهای داخلی)

بلیت هایی که تاریخ صدور آنها قبل از روز ۶ اسفند ماه باشد و تاریخ پرواز آنها بین ۶ اسفند تا ۲۵ اسفند ماه است و استرداد بلیت تا ۵ ساعت قبل از پروازثبت شده باشد، بدون جریمه کنسل میشود.

ایران ایر (مسیرهای داخلی)

 بلیت هایی که تاریخ صدور آنها قبل از روز ۶ اسفند ماه باشد و تاریخ پرواز آنها بین ۶ اسفند تا 1۲ فروردین ماه باشد و استرداد بلیت تا 3 ساعت قبل از پرواز در سایت آژانس ثبت شده باشد، بدون جریمه کنسل می شود.

 بلیت هایی که تاریخ پرواز های از 8 اسفند به بعد باشد، در صورتی که مسافرین استرداد خود را تا 1۲ ظهر یک روز قبل از پرواز در سایت ثبت کرده باشند، بلیت بدون جریمه کنسل میشود.

معراج (مسیرهای داخلی)

 بلیت هایی که تاریخ پرواز آنها از 7 اسفند به بعد باشد و استرداد بلیت تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز در سایت آژانس ثبت شده باشد، بدون جریمه کنسل میشوند.

 وارش (مسیرهای داخلی(

بلیت هایی که تاریخ صدور آنها قبل از ۶ اسفند ماه است و تاریخ پرواز آنها بین ۶ اسفند تا 1۵ فروردین ماه باشد و استرداد حداقل 8 ساعت قبل از پرواز در سایت آژانس ثبت شده باشد، بدون جریمه کنسل میشوند.

 کاسپین (مسیرهای داخلی)

 بلیت هایی که تاریخ صدور آنها قبل از یکم اسفند ماه باشد و استرداد بلیت تا 3 ساعت قبل از پرواز در سایت آژانس ثبت شده باشد بدون جریمه کنسل میشوند.

 زاگرس (مسیرهای داخلی(

بلیت هایی که تاریخ صدور آنها قبل از ۵ اسفند ماه و تاریخ پرواز آنها بین ۵ اسفند تا 1۵ فروردین باشد و استرداد آنها بین ۵ تا ۲1 اسفند ماه و تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز در سایت آژانس ثبت شده باشد، بدون جریمه کنسل میشود.

آسمان (مسیرهای داخلی(

بلیت هایی که تاریخ صدور آنها قبل از ۶ اسفند ماه باشد و تاریخ پرواز آنها بین ۶ اسفند تا 9 فروردین باشد و مسافر 3 ساعت قبل از پرواز استرداد خود را در سایت آژانس ثبت کرده باشد، بدون جریمه کنسل میشود.

قشم ایر (مسیرهای داخلی(

بلیت هایی که تاریخ صدور آنها قبل از ۶ اسفند ماه باشد و مسافر 3 ساعت قبل از پرواز استرداد خود را در سایت آژانس ثبت کرده باشد (محدودیت در تاریخ پرواز وجود ندارد) بدون جریمه کنسل میشود.

سپهران (مسیرهای داخلی)

 بلیت هایی که تاریخ صدور آنها قبل از ۶ اسفند ماه باشد و مسافر تا 1۲ ساعت قبل از پرواز و قبل از 1۰ اسفند ماه استرداد خود را در سایت ثبت کرده باشد )محدودیت در تاریخ پرواز وجود ندارد( بدون جریمه کنسل میشود.

ماهان (مسیرهای داخلی(

بلیت هایی که تاریخ صدور آنها قبل از ۵ اسفند ماه باشد و تاریخ پرواز از ۶ اسفند تا 1۵ فروردین باشد و مسافر 3 ساعت قبل از پرواز استرداد خود را در سایت آژانس ثبت کرده باشد بدون جریمه کنسل میشود.

 کیش ایر(مسیرهای داخلی(

بلیت هایی که تاریخ صدور آنها قبل از ۵ اسفند ماه است و تاریخ پرواز آنها بین ۵ تا 17 اسفند ماه باشد و استرداد آنها 3 ساعت قبل از پرواز در سایت آژانس ثبت شده باشد، بدون جریمه کنسل میشود.

 از روز دوشنبه 19 اسفند 98 ،پروازهای ورودی به جزیره کیش (از مبدا فرودگاه های تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، بندرعباس) با محدودیت در تعداد پرواز در روز و در صورت لزوم با نظر کارگروه مربوطه از سایر شهرها و (صرفا جهت امور ضروری) برقرار است. این پروازها با محوریت شرکت هواپیمایی کیش (کیش ایر) انجام خواهد شد. همچنین از روز دوشنبه 19 اسفند هرگونه فروش گروهی و تور به مقصد جزیره کیش ممنوع بوده و فروش بلیت صرفا محدود به کیشوندان، کارکنان و خانوادههای دستگاههای ارائهدهنده خدمات دولتی در کیش است.

تابان (مسیرهای داخلی(

بلیت هایی که تاریخ صدور آنها قبل از ۵ اسفند و تاریخ پرواز آنها بین ۶ اسفند تا 1۵ فروردین باشد و استرداد آنها ۲۴ ساعت قبل از پرواز در سایت آژانس ثبت شده باشد، بدون جریمه کنسل میشود.

شرایط کنسل کردن بلیت برای پروازهایی خارج از بازه های زمانی اعالم شده در بالا به چه صورت است؟

در مورد پروازهای داخلی با تاریخ خرید و تاریخ پرواز خارج از بازههای اعلام شده در بالا، کنسل کردن بلیت مشمول جریمه خواهد بود. همچنین مبلغ جریمه طبق جدول درج شده روی بلیت خواهد بود.

 

 

 

برچسب ها {{item.name}}