اطلاعات شرکتهای هواپیمایی

شرکت های هواپیمایی داخلی

 
شرکت هواپیمایی
کد اقتصادی
————
شناسه ملی

اطلاعات حساب
شماره تماس
————
وب سایت
 
Ata_Grid_Icon آتا

(I3)

411344461977
————
۱۰۲۰۰۳۳۶۱۰۲
بانک پاسارگاد
————
۳۲۹۸۱۰۰۱۰۶۷۶۸۴۲۱
02188065056
————
www.ataair.ir

 

 

 

 

Aseman_Grid_Icon

 

آسمان

(EP)

411111165175
————
۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰
بانک ملی
————
۰۱۰۷۶۲۵۵۰۵۰۰۴
02161106733
————
www.iaa.ir
 
IranAir_Grid_Icon

 

 

ایران ایر

(IR)

411111468713
————
۱۰۱۰۰۳۵۴۲۵۹
بانک تجارت
۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۷ ۵ ۱ داخلی
۹ ۸ ۷ ۶ ۱ ۷ ۵ ۱خارجی
02144627328
————
www.iranair.com
 
AirTour_Grid_Icon

 

 

ایرتور

(B9)

411111477463
————
۱۰۱۰۰۵۹۶۶۴۶
بانک پاسارگاد
————
۲۲۱۸۱۰۰۲۰۲۰۴۰۴۰۱
02189317701
————
www.iranairtours.com
 
Taban_Grid_Icon

 

 

تابان

(HH)

411179665617
————
۱۰۸۶۲۰۰۳۸۱۲
بانک ملت
————
۴۲۳۵۶۲۵۹۸۷
0214854
————
www.taban.aero
 
Taban_Grid_Icon

 

 

زاگرس

(ZV)

————
————
————
————
————
————
02144081268
————
www.zagrosairlines.com
 
QeshmAir_Grid_Icon

 

 

قشم ایر

(QB)

411344461977
————
۱۰۲۰۰۳۳۶۱۰۲
بانک پاسارگاد
————
۳۲۹۸۱۰۰۱۰۶۷۶۸۴۲۰
02188065056
————
www.qeshm-air.com
 
Mahan_Grid_Icon

 

 

ماهان

(W5)

411151171777
————
۹۰۷۹ ۱۰۶۳۰۱۰
بانک پاسارگاد
————
۲۲۰۷۰۶۱۱۹۳
02148383466
————
www.mahan.aero
 
Mahan_Grid_Icon

 

 

معراج

(JI)

————
————
————
————
————
————
02161954
————
www.merajairlines.ir
 
Naft_Grid_Icon

 

 

نفت

(NV)

411111455731
————
۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲
بانک اقتصاد نوین
————
۱۷۸۸۵۶۳۲۸۵۲۰۹۱
02144641190
————
www.naftairline.com
 
Caspian_Grid_Icon

 

 

کاسپین

(IV)

411111538699
————
۱۰۱۰۱۷۲۷۸۳۳
بانک ملت
————
۴۱۳۸۹۵۸۶۲۲
02148063149
————
www.caspian.aero
 
KishAir_Grid_Icon

 

 

کیش ایر

(Y9)

411146456197
————
۱۰۸۶۱۵۲۴۹۷۳
بانک تجارت
————
۰۱۰۵۸۱۷۷۷۰
02148682115
————
www.kishairlines.ir
 
 
 

شرکت های هواپیمایی خارجی

 
شرکت هواپیمایی
کد اقتصادی
————
شناسه ملی

اطلاعات حساب

شماره تماس
 
Austrian_Grid_Icon

 

اتریشی

(OS)

411111345684
————
۱۰۱۰۰۱۷۰۲۲۸
بانک اقتصاد نوین
————
۱۵۲۸۵۰۸۳۳۸۰۰۱
02183389141
————
www.austrian.com
 
AtlasJet_Grid_Icon

 

 

اطلس جت

(KK)

411384876833
————
۱۰۳۲۰۴۶۷۹۴۵
بانک پاسارگاد
————
۲۰۱۸۶۰۰۱۰۳۸۸۶۱۹۱
02142549
————
www.atlasglb.com
 
Etihad_Grid_Icon

 

 

الاتحاد

(EY)

411111315969
————
۱۰۱۰۰۱۹۶۵۹۶
بانک ملی
————
۰۱۰۵۸۹۲۸۱۲۰۰۱
02126202009
————
www.etihad.com
 
Alitalia_Grid_Icon

 

 

آلیتالیا
(AZ)

411355453737
————
۱۰۸۶۱۲۰۶۱۴۵
بانک پاسارگاد
————
۲۰۹۸۱۰۱۰۰۵۳۷۱۱
02188713801
————
www.alitalia.com
 
Mahan_Grid_Icon

 

 

امارات

(EK)

411111575499
————
۱۰۱۰۰۱۷۳۵۹۴
بانک تجارت
————
۳۳۳۲۷۲۰۱۶
02181341490
————
www.emirates.com
 
Ukrine_Grid_Icon

 

 

اوکراین

(PS)

411397994874
————
۱۰۳۲۰۵۱۶۱۰۱
بانک پاسارگاد
————
۲۶۹۸۰۰۰۱۰۵۸۷۳۷۶
02188748533
————
www.flyuia.com
 
Ukrine_Grid_Icon

 

 

ایر عربیا

(G9)

————
————
————
————
————
————
————
————
www.airarabia.com
 
Ukrine_Grid_Icon

 

 

ایر فرانس

(AF)

————
————
————
————
————
————
————
————
www.airfrance.com
 
Ukrine_Grid_Icon

 

 

ایرفلوت

(SU)

————
————
————
————
————
————
————
————
www.aeroflot.com
 
Ukrine_Grid_Icon

 

 

پگاسوس

(PC)

————
————
————
————
————
————
————
————
www.flypgs.com
 
Turkish_Grid_Icon

 

 

ترکیش

(TK)

411111593584
————
۱۰۱۰۰۱۴۴۳۳۰
بانک سامان
————
۶۱۱۸۱۰۱۵۳۷۶۱۶۱
02123546
————
www.turkishairlines.com
 
omanair_Grid_Icon

 

 

عمان ایر

(WY)

411113535135
————
۱۰۱۰۲۵۵۰۰۶۹۶
بانک اقتصاد نوین
————
۱۴۷۲۶۶۹۲۱۱۰۱
02187111555
————
www.omanair.com
 
KLM_Grid_Icon

 

 

ک ال ام

(KL)

411111673918
————
۱۰۱۰۰۰۳۸۳۶۶
بانک پارسیان
————
۲۱۱۴۷۵۵۳
02122041241
————
www.klm.com
 
KishAir_Grid_Icon

 

 

گلف ایر

(GF)

411111653957
————
۱۰۱۰۳۹۵۵۱۸۰
بانک آینده
————
۰۲۰۱۲۷۴۰۷۰۰۰۶
02188790589
————
www.gulfair.com
 
LuftHansa_Grid_Icon

 

 

لوفت هانزا

(LH)

411146456197
————
۱۰۸۶۱۵۲۴۹۷۳
بانک اقتصاد نوین
————
۱۵۲۸۵۰۴۰۰۵۸۶۵۱
02183389137
————
www.lufthansa.com